Komputerowe systemy multimedialne


wykłady
 1. Charakterystyka multimediów - wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia
  system komputerowy polskich informatyków; robot do transplantacji włosów
 2. Multimedia- dźwięk; konferencja UX Poland GrafConf
 3. Multimedia – zintegrowany przekaz międzyludzki
 4. Reprezentowanie informacji, prezentacja danych
 5. Komputerowe przetwarzanie informacji - metody
 6. Metody kompresji danych
 7. Użytkowanie informacji - komputerowe systemy multimedialne
Zagadnienia do powtórzenia

ćwiczenia audytoryjne

W ramach ćwiczeń omówione zostaną sposoby porozumiewania się człowieka z komputerem; zdolności człowieka do przyswajania informacji w formie tekstowej, graficznej i fonicznej oraz praktyczne aspekty dostępnych metod, urządzeń i oprogramowania w zakresie: rejestracji obrazu i dŸwięku, postrzegania przekazu informacji, kompresji multimediów, komputerowego przetwarzania danych multimedialnych, użytkowania multimediów.
 1. Wprowadzenie do przedmiotu- Prezentacje multimedialne w procesie komunikowania. Przydział tematów.
 2. Rejestracja i obróbka dźwięku: zapis dźwiękowy - formaty zapisu; nośniki danych; standardy zapisu dźwiękowego - porównanie jakości zapisywanego dźwięku; kompresja dźwięku; komputerowy montaż dźwięku; audio słownik
  ćwiczenie; ćw_1.ogg; ćw_1.wav; ćw_2.mp3; ćw_3_1.mp3; ćw_3_2.mp3; ćw_3_3.mp3; ćw_4_1.mp3; ćw_4_2.mp3
     (Rybak Z., Szymański K., Szczur S., Dudzik K., Sidorowicz K., Wasilewski O., Orzoł A.)
 3. Wizualizacja danych - infografika. Grafika wektorowa i rastrowa - formaty zapisu. Proces cyfrowego przetwarzania obrazów. Kompresja i kodowanie obrazu. Metody i narzędzia do tworzenia i obróbki obrazów. Sprzęt: aparaty fotograficzne, karty graficzne, tablety graficzne, skanery itp. inforgrafika - poradnik; narzędzia; jak zaprojektować infografikę; obliczanie wielkości plików graficznych;
     (Chrząszcz N., Kurowski C., Kwiatkowski P., Romanowska P., Tusiński B., Zawacki K.)
 4. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i IT do obróbki i montażu filmów: podstawowe pojęcia związane z obróbką filmu; zasady kompozycji kadru; kodeki wideo; różnice w rozdzielczości i proporcjach ekranu; etapy pracy nad filmem; programy do obróbki wideo; standardy zapisu wideo, popularne formaty zapisu wideo; standardy zapisu wideo MPEG; przechowywanie danych wideo - CD, DVD, BD; przykładowe systemy multimedialne video
  schemat montowania filmu; Windows Move Maker pomoc1; pomoc2; Top10;
  WPT - film cyfrowy w multimediach; film1; film2
    (Jarosz P., Jabłonka N., Gospodarczyk K., Gajewski P., Żyła K., KaŸmierczak J., Erbel K.)
 5. Tekst i typografia. Urządzenie wejścia-wyjścia do obróbki informacji tekstowej; programy do edycji tekstu; kompresja, Książka elektroniczna, podręcznik multimedialny i hiperksiążka; CAPTCHA- jak odróżnic złe od gorszych; metodyka tworzenia materiałów multimedialnych - UCD (User Centered Design); metody i narzędzia automatycznego przetwarzania informacji
  HotPotatoes; instrukcja; ćw_krzyżówka; ćw_luki; ćw_rozsypanka; ćw_dopasuj; ćw_ankieta;
  (Zdanowicz E., Sadkowski P., Szczepanowski J., Siwiec W., Siedlecki G., Korolova I.)
 6. Technologie informacyjne mediów: przeglądarki i wyszukiwarki internetowe; wyszukiwanie tradycyjne a wyszukiwanie w czasie rzeczywistym; narzędzia pozyskiwania i wyszukiwania informacji z Sieci; rafinacja informacji sieciowej; Big Data, analizowanie treści pod kątem ilości, różnorodności, jak i stopnia ich jakości;
  wyszukiwanie informacji; wielkie zbiory danych
  (Cwyl R., Sulima M., Kuligowski A., Mleczkowski Ł., Dziuba D., Zalewski M.)
 7. Eye tracking; sterowanie wzrokiem; przegląd i analiza wybranych systemów multimedialnych; inteligentne systemy; sztuczna inteligencja w codziennym życiu
  (Podsiadły P., Ramus Ł., Witczak K., Cyngot D.)
©   Beata Kuźmińska-Sołśnia