Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół:
  • dydaktyki informatyki
  • nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych
  • grafiki komputerowej
W 2000 roku na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie obroniłam rozprawę doktorską: "Przydatność treści nauczania elementów informatyki (na przykładzie liceów regionu radomskiego)"
Jej promotorem był dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, profesor nadzw. PRad. Wydział Nauczycielski, Katedra Informatyki; obecnie prof. zwyczajny UW Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; Instytut Dziennikarstwa
Recenzentami rozprawy byli:
  • prof. dr hab. Jan Bogusz, WSPS im. Marii Grzegorzewskiej; Wydział Nauk Pedagogicznych; Instytut Pedagogiki
  • dr hab. Bogdan Jan Nowecki, profesor nadzw. AP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny; Instytut Matematyki
©   Beata Kuźmińska-Sołśnia