Udział w szkoleniach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych:
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Płeć i Prawo Pracy", Zespół Badawczy Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uś oraz Koło Naukowe "OPUS PER LABOREM", 6.11.2020
 • XXX Międzynarodowa konferencja DIDMATTECH 2017
  Trnava University in Trnava, Trnava 22-23 June 2017,Słowacja
 • Cyberprzestrzeń i światy wirtualne - Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja: Warszawa 2.06.2016
 • Wirtualna Konferencja Naukowa: ASPIRACJE - ROZWÓJ ZAWODOWY - KARIERA,
  Radom 21.X.2015
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja Wczoraj-Dziś-Jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, Radom 15-16.X.2015
 • II Konferencja Naukowa: Logistyka i zarządzanie w mediach. Media regionalne, Warszawa 8-9.X.2015
 • XXV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Człowiek-Media-Edukacja, Dąbrowa Górnicza 25.09.2015
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Informatyka w dobie XXI wieku. Zastosowania technologii informatycznych - w teoria i praktyka, Radom 25.05.2015
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Informatyka w dobie XXI wieku. Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce, Jedlnia Letnisko 6 czerwca 2014
 • Udział w projekcie szkoleniowym pt."Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej", Poznań 28.02.2014
 • Szkolenie: Zarządzanie czasem i praca w grupie (Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej), UTH Rad. Radom, 09.12.2013
 • Szkolenie w dziedzinie BHP, UTH Rad, Radom 25.IX.2013
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: DYDAKTYKA-TECHNIKA-INFORMATYKA, Przemyśl 18-19.IX.2013
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne i ich zastosowanie w nauce, technice i edukacji, Jedlnia Letnisko 7 czerwca 2013
 • Szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Radomiu - "Zarządzanie i rozliczanie projektu PO Kl", Radom 19-20.II.2013
 • Szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Radomiu - "Kontrola w projektach PO KL, archiwizacja dokumentacji projektowej", Radom 13-14.XII.2012
 • Szkolenie zorganizowane przez NCBiR - "Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych", Warszawa 10.X.2012
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji, Jedlnia Letnisko 24-25 maja 2012
 • Konferencja: Projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL, Radom 25 maja 2012
 • Szkolenie HTML5 IE9 organizowane przez ITAcademy, Łódź 20-21 marca 2012
 • Warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Realizacja i rozliczanie projektów oraz sporządzanie wniosku Beneficjenta o płatność", Warszawa 9 marca 2012
 • Konferencja z cyklu IT Academic Day - Politechnika Radomska, Radom 6 grudnia 2011
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Informatyka w dobie XXI wieku. Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, Jedlnia Letnisko 02-03 czerwca 2011
 • Konferencja: Projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL, Radom 25 maja 2011
 • Szkolenie - blok II - Prawo autorskie, Radom PRad., 30 listopada 2010
 • Szkolenie - blok I - Ogólne zagadnienia z dziedziny B+R, Radom PRad., 23 listopada 2010
 • Seminarium "Analiza danych w programie STATISTICA - przegląd", Warszawa 19 października 2010
 • 20 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: "CZŁOWIEK-MEDIA-EDUKACJA",
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 24-25 września 2010
 • XXIII Międzynarodowa konferencja naukowa DIDMATTECH, Jedlnia-Letnisko 13-14 września 2010
 • IV Międzynarodowa konferencja: Informatyka w dobie XXI wieku, Jedlnia Letnisko 27-29 maja 2010
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Kompetencje zawodowe nauczycieli" na temat: Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Radom, 19-20 listopada 2009
 • III Konferencja Naukowa: Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji, Jedlnia Letnisko 01-03 czerwca 2009
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA-INFORMATYKA-EDUKACJA, Iwonicz Zdrój, 23-24 września 2008
 • II Konferencja Naukowa: Informatyka w dobie XXI wieku. Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, Jedlnia Letnisko 05-06 czerwca 2008
 • Konferencja naukowa z cyklu "Kompetencje zawodowe nauczycieli" na temat: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji nauczycieli, Radom 22-23 listopada 2007
 • XX. DIDMATTEH 2007. Olomouc 20-21 czerwca 2007
 • VI Konferencja Naukowa: Edukacja techniczna i informatyczna: Przygotowanie zawodowe-kwalifikacje-rynek pracy, Ciechocinek 17-19 kwietnia 2007
 • 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Komputer w edukacji, Kraków 29-30 września 2006
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA-INFORMATYKA-EDUKACJA, Iwonicz Zdrój, 19-20 września 2006
 • Konferencja "EDUKACJA A PRZEMIANY TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ" Jastarnia 23-25 maja 2006
 • IX Ogólnopolska Konferencja - Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia, Kraków,06-07 kwietnia 2006
 • XV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Komputer w edukacji", Kraków 23-24 września 2005
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA-INFORMATYKA-EDUKACJA, Iwonicz Zdrój, 20-21 września 2005
 • Ogólnopolski zjazd naukowy - seminarium nt. "Studiowanie a aktywność samorozwojowa studentów", Międzyzdroje 12-13 maja 2005
 • XVII. DIDMATTECH 2004, Technika-Informatyka-Edukacja, Iwonicz Zdrój 14-15 IX 2004
 • XX Informatyka w Szkole, nt. W 20 lat: od nauki o komputerach do komputerów w nauczaniu, Wrocław 6-9 IX 2004
 • XVI. DIDMATTECH 2003, OLOMOUC 24-25 VI 2003
 • XVIII Informatyka w Szkole, nt. Z technologią informacyjną przez wszystkie lata w szkole, Toruń 18-21 IX 2002
 • XVII Informatyka w Szkole, nt. Komputer i technologia informacyjna jako środki wzbogacające uczenie się, Mielec 19-22 IX 2001
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 25-26 X 1999
 • XV Informatyka w Szkole, nt. Komputery, informatyka, technologia informacyjna w reformowanej szkole, Katowice 24-27 IX 1999
 • IX Zjazd Naukowy, Seminarium nt. Szkoła Wyższa Wobec Reformy Systemu edukacyjnego, Międzyzdroje 10-11 VI 1999
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 16-17 X 1998
 • XIV Konferencja Informatyka w Szkole nt. Technologia informacyjna i komunikacyjna elementem warsztatu pracy nauczyciela, Lublin 16-19 IX 1998
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 24-25 X 1997
 • XIII Konferencja Informatyka w Szkole nt. Integrująca rola technologii informacyjnej, Lublin 17-20 IX 1997
 • Ogólnopolska Konferencja nt. Student w zmieniającej się szkole wyższej, Międzyzdroje, 26-28 V 1997
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nowoczesna technika w kulturze, nauce i oświacie, Toruń 24-26 X 1996
 • XII Konferencja Informatyka w Szkole nt. Komputer pomocą nauczyciela, Lublin 11-14 X 1996
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nauczyciel akademicki w zmieniającej się szkole wyższej, Międzyzdroje, 27-28 V 1996
©   Beata Kuźmińska-Sołśnia