Udział w pracach badawczych: własnych i statutowych
 • 2020 - Członek zespołu pracy statutowej - Zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych
 • 2011-2014 - Członek zaspołu pracy statutowej - Inteligentne technologie informacyjne w analizie systemów oparte na modelowaniu kognitywnym
 • 2010 - Członek zespołu pracy statutowej - Edukacyjne problemy społeczeństwa informacyjnego i wiedzy - aspekty techniczne i społeczne
 • 2008-2010 - Członek zespołu pracy statutowej - Synteza i analiza inteligentnych symulacyjnych algorytmów i modeli obiektów statycznych i dynamicznych
 • 2007-2009 - Członek zespołu pracy własnej - Inteligentne metody i modele decyzyjne w klasyfikacji, diagnostyce i programowaniu
 • 2007 - Członek zespołu pracy własnej - Systemy multimedialne w pracy nauczyciela akademickiego i studenta
 • 2004-2006 - Członek zespołu pracy własnej - Integrująca rola technologii informacyjnej w reformowanej szkole
 • 2004-2007 - Członek zespołu pracy statutowej - Edukacyjne zasoby sieci komputerowych
 • 2002-2003 - Członek zespołu pracy badawczej - Badanie wybranych składników nauczania technologii informacyjnej w szkole
 • 1999 - Kierownik pracy statutowej - Przydatność treści nauczania informatyki na przykładzie liceów regionu radomskiego
 • 1995-1998 - Kierownik pracy statutowej - Koszty i struktura treści nauczania Podstaw Informatyki w szkole średniej na przykładzie badań prowadzonych w regionie radomskim
©   Beata Kuźmińska-Sołśnia