Zajęcia dydaktyczne w 2019/2020 r.:

studia stacjonarne
  • komputerowe systemy multimedialne
  • tendencje rozwojowe informatyki
  • technologia informacyjna
  • grafika komputerowa
  • projekt zespołowy
studia niestacjonarne
  • seminarium magisterskie
  • projekt zespołowy
  • tendencje rozwojowe informatyki
©   Beata KuĽmińska-Soł¶nia